Provisa


 
 
Welkom op de website van Provisa

De site voor bewaartermijnen van provinciale informatie.

Wat is Provisa?
De provincies in Nederland nemen hun verantwoordelijkheid voor een samenhangende aanpak van maatschappelijke opgaven op (boven)regionaal niveau. Bij de uitvoering van deze opgaven ontstaat informatie, gemaakt door de provincie of ontvangen van burgers, bedrijven en organisaties. Het grootste deel van de informatie wordt een keer vernietigd, een klein deel wordt voor altijd bewaard.

Welke informatie vernietigd wordt en welke bewaard wordt, is terug te vinden in Provisa, de Provinciale Selectielijst Archieven. Hierin zijn alle taken van de provincies vastgelegd met hun bewaartermijn.


Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de Provisa-beheerder.