Provisa


 
 

Selectiebeschrijvingen

Wettelijk kader
Trefwoord
Classificatiecode
Selectienummer Archiefvormer Hoofdonderwerp Selectieomschrijving Toelichting
select
select

Selectie
nummer
ArchiefvormerHoofdonderwerpSelectieomschrijving *DeelbeschrijvingBewaartermijnWettelijk KaderActief
Data pager
Page size:
PageSizeComboBox
select
Pagina 1/95, items 1 t/m 10 | Totaal 941.
1-2 *Gedeputeerde StatenOpenbare zedelijkheidVerlenen en intrekken van vergunningen voor het uitoefenen door gemeenten van een horecabedrijf of slijtersbedrijf verleend3 jaar na vervallen van de geldigheidDrank- en horecawet, art. 37, lid a 07-11-2020  
2-2 *Gedeputeerde StatenOpenbare zedelijkheidVerlenen en intrekken van vergunningen voor het uitoefenen door gemeenten van een horecabedrijf of slijtersbedrijf ingetrokken, niet verleend of fictieve weigering3 jaar na eindbeslissingDrank- en horecawet, art. 37, lid a 07-11-2020  
3-2 *commissaris van de KoningOpenbare zedelijkheidDoen van voorstellen door de commissaris van de Koning aan Gedeputeerde Staten over het intrekken van vergunningen van door gemeenten geĆ«xploiteerde horeca- of slijtersbedrijven  7 jaarDrank- en horecawet, art. 37, lid b 07-11-2020  
4-2 *Gedeputeerde StatenOpenbare zedelijkheidVerlenen en intrekken van vergunningen voor het uitoefenen door gemeenten van een horecabedrijf of slijtersbedrijf door GS ingetrokken vergunningen na verstoring van openbare orde7 jaar na eindbeslissingDrank- en horecawet, art. 37, lid a 07-11-2020  
5-2 *Gedeputeerde StatenWonenVaststellen van bestemmingsplannen na in gebreke blijven van gemeenten en met opneming van standplaatsen waarvoor in het verleden ontheffingen zijn verleend op grond van de Woonwagenwet blijvend bewaren criterium 5: beleidsuitvoering op hoofdlijnenWijzigingswet Huisvestingswet enz. (integratie van de woonwagen- en woonschepenregelgeving), art. IX 07-11-2020  
6-2 *Gedeputeerde StatenWonenGeven van aanwijzingen aan gemeenteraad of Burgemeester en Wethouders indien noodzakelijk ter verwezenlijking van een beleidsregel huisvestingsbeleid blijvend bewaren criterium 5: beleidsuitvoering op hoofdlijnenHuisvestingswet, art. 64 07-11-2020  
7-2 *Provinciale StatenWonenVaststellen van beleidsregels voor zover de verwezenlijking van het bovengemeentelijke ruimtelijke beleid of het gebrek aan samenhang tussen het door gemeenten gevoerde huisvestingsbeleid dat vordert blijvend bewaren criterium 1: voorbereiding en bepaling van beleidHuisvestingswet, art. 61 07-11-2020  
9-2 *Gedeputeerde StatenWonenVaststellen van aantallen inwoners bij wijziging van de gemeentelijke indeling in relatie tot de huisvesting van verblijfsgerechtigden  blijvend bewaren criterium 5: beleidsuitvoering op hoofdlijnenHuisvestingswet, art. 60b 07-11-2020  
10-2 *Gedeputeerde StatenWonenVerlenen van toestemming aan de gemeenteraad om criteria vast te stellen in de huisvestingsverordening voor de verlening van huisvestingsvergunningen  3 jaarHuisvestingswet, art. 13a - art. 13c 07-11-2020  
11-2 *Gedeputeerde StatenWonenGoedkeuren van aanwijzingen door gemeenten van vergunningplichtige woonruimte in afwijking van hetgeen is bepaald in de wet 7 jaarHuisvestingswet, art. 6 07-11-2020